Påmeldingskjema


Registrering - Gloføken 2020 - «familieløpet uten sperreband»

Registrering for: Gloføken 150 km Gloføken 300 km
Fødselsdato:
Navn: *
E-post: *
Hjemsted: *
Adresse: *
Postnr: *
Poststed: *
Land: *
Telefon: *
Yrke: *
Trekkhundklubb:
Kennel navn:
Min adresse kan publiseres Mitt telefonnummer kan publiseres
Min e-post adresse kan publiseres


Startkontingent for GLOFØKEN 2020
Gloføken 150 km: kr. 1200,-
Gloføken 300 km: kr. 2150,-

Startkontingent betales til:
Femundløpet AS, Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros

Konto nr.: 4280 16 09915  (merk innbetaling med navn og klasse)

Ansvarlig for påmeldingene er Åste Øverby. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.
E-post: sekretariat@femundlopet.no
Telefon: +47 936 58 246